Stipendit


Stipendejä jäsenistölle

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry myöntää vuosittain stipendejä jäsenistölleen. Stipendit myönnetään yhdistyksen hallitukselle tulleiden hakemusten perusteella. Stipendi maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan.

Stipendit on tarkoitettu edunvalvonnan piirissä oleviin OAJ/OKKA/AKOL ry:n seminaareihin, opintomatkoihin tai niihin verrattaviin tilaisuuksiin.

Hakemus: -saa tällä hetkellä vain hallitukselta-. Linkki lähetetty edellisen sähköpostin mukana. 

Stipendinjakoperusteet vuonna 2024 ovat seuraavat:

  1. Stipendit on tarkoitettu Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n jäsenille.
  2. Stipendi myönnetään harkinnan mukaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun hakemuksen perusteella. Hakemus on jätettävä hallitukselle viimeistään 2 kk ennen tapahtumaa.  Tarvittaessa stipendien saajat arvotaan. Stipendejä jaetaan tasapuolisesti kaikille yhdistyksen jäsenille, joten jäsen voi saada vain yhden stipendin vuodessa, eikä stipendejä jaeta samoille henkilöille peräkkäisinä vuosina.
  3. Stipendien suuruuden määrää Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n hallitus yhdistyksen syyskokouksen vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varaaman määrärahan puitteissa.
  4. Stipendit on tarkoitettu edunvalvonnan piirissä oleviin OAJ/OKKA/AKOL ry:n seminaareihin, opintomatkoihin tai niihin verrattaviin tilaisuuksiin. Mikäli jäsen on saanut stipendin tai osastipendin joltain OAJ:n alaiselta yhdistykseltä tai järjestöltä, niin tämä vähentää vastaavasti stipendin hintaa tältä osin.
  5. Stipendin saaja velvoitetaan toimittamaan yhdistyksen hallitukselle 3 kuukauden kuluessa tilaisuudesta raportti/matkakertomus, muutoin stipendi on maksettava takaisin yhdistyksen tilille.
  6. Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n hallitus voi harkintansa mukaan poiketa edellisissä kohdissa määritellyistä stipendien jakoperusteista.

Stipendi pyritään uudistamaan vuonna 2024.