Toimintakertomus 2016

Vuosi 2016 oli yhdistyksen 40. toimintavuosi. Vuoden 2016 lopussa yhdistyksessä oli hieman yli 300 jäsentä. Vuoden aikana yhdistyksestä erosi tai eläköityi lähes 40 jäsentä, mutta samaan aikaan saimme uusia jäseniä yli 30. Jäsenmäärässä tapahtui siis vuoden aikana pientä laskua, joten jäsenpitoon tulee kiinnittää jatkossa aiempaa enemmän huomiota.

Yhdistys järjesti juhlavuoden kunniaksi 40-vuotisjuhlan Tallinnassa Tallink City-hotellissa 22.-23.10.2016. Juhlahumun ohessa ilta sisälsi edunvalvonnallisen osuuden, jonka juhlaväelle pitivät OAJ:n toimistolta neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen ja kehittämispäällikkö Niina Lahtinen. Eila kertoi järjestörakenteen kehitystyöstä ja Niina reformin ajankohtaisista asioista. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 22 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistys järjesti keväällä Aikuisopettajien liiton (AKOL) vuosikokouksen Kirkkonummella Långvikissa 16. – 17.4.2016. Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry vastasi kokouksen järjestelyistä yhdessä Työtehoseuran (TTS) ja OAJ:n Hyrian opettajat ry:n kanssa. Kokoukseen osallistui hieman yli 80 henkilöä ympäri Suomen. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin erillinen aikuiskoulutuksen seminaari, jonka pääpuhujat olivat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja Opetushallituksen Ammattikoulutus-toimintayksikön johtaja Esa Karvinen. Lisäksi tilaisuudessa esiintyivät myös Amiedun rehtori Timo Karkola ja Helsingin työväenopiston rehtori Taina Saarinen.

Vuonna 2016 jäsenmaksun suuruus oli 1,26 %. Se jakautui seuraavasti: OAJ 0,95 %, AKOL 0,20 % ja opettajayhdistys 0,11 %.

Hallitus 2016

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Maarit Tourunen (Amiedu) ja varapuheenjohtajana Riitta Larne (Helsingin suomenkielinen työväenopisto). Yhdistyksen sihteeri oli Väinö Niskanen (Amiedu), rahastonhoitaja Eeva-Liisa Ahokas (Amiedu) ja jäsensihteerinä sekä tiedottajana toimi Elina Byckling (Amiedu).

Jäsenet

Elina Byckling
Eeva-Liisa Ahokas
Riitta Larne
Väinö Niskanen
Heidi Yisrael
Mika Hyyryläinen
Tapio Tuominen

Varajäsenet

Liisa Kasurinen (erosi 6.2.2016), Riitta Leistiö (18.3.2016 alkaen)
Aija-Leena Nurminen
Mia Porter
Matti Sariola
Jori Huovinen
Ulla Meskanen
Camilla Bergendahl

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n hallituksen jäsenten edustukset eri luottamustehtävissä

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallituksen jäsenet edustavat niin aikuisopettajia kuin vapaan sivistystyön opettajia monissa luottamustehtävissä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Aikuisopettajien liitto (AKOL)

 • Hallituksen varajäsen kaudella 1.6.2014 – 31.5.2017 Maarit Tourunen
 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudella 1.6.2015 – 31.5.2018 Elina Byckling
 • Hallituksen varajäsen kaudella 1.6.2015 – 31.5.2018 Riitta Larne

OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä

 • Hallituksen varajäsenenä kaudella 2016 – 2018 Elina Byckling

OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) – hallituskausi 2016 – 2018

 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudella Elina Byckling
 • Hallituksen varajäsen kaudella Riitta Larne

OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys), ammatillisten opettajien jaosto, kausi 2016 – 2018

 • Jaoston varsinainen jäsen kaudella Elina Byckling
 • Jaoston varajäsen kaudella Mika Hyyryläinen

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO – hallituskausi 2016-2018

 • Hallituksen varsinainen jäsen Elina Byckling
 • Hallituksen varajäsen Maarit Tourunen
 • Hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeudella erityisasiantuntijana vapaan sivistystyön osalta Riitta Larne

Tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena tehtävänä on valvoa aikuisten näyttötutkintojen järjestämistä ja myöntää tutkintotodistukset.

Tutkintotoimikuntiin on kuulunut kaudella 1.8.2013–31.7.2016

 • Harri Fränti, Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunta
 • Timo Hakkarainen, Turvallisuusalan tutkintotoimikunta
 • Tiina Hämäläinen, Välinehuoltajan tutkintotoimikunta
 • Riitta Saarni, Puhdistuspalvelualan työnjohdon tutkintotoimikunta
 • Antti Sulamäki, Isännöinnin tutkintotoimikunta

Tutkintotoimikuntiin on kuulunut kaudella 1.8.2016–31.7.2018

 • Harri Ajomaa, Talonrakennusalan tutkintotoimikunta
 • Elina Byckling, Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta
 • Harri Fränti, Isännöinti- ja kiinteistönvälitysalojen tutkintotoimikunta
 • Timo Hakkarainen, Turvallisuusalan tutkintotoimikunta
 • Mika Hyyryläinen, Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkintotoimikunta
 • Tiina Hämäläinen, Välinehuollon ja hammastekniikan tutkintotoimikunta
 • Marjatta Karkkulainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta
 • Emmy Kurjenpuu, Johtamisen tutkintotoimikunta
 • Maarit Rouhiala, Asiakirjahallinnan, sihteerintyön ja virastopalveluiden tutkintotoimikunta
 • Antti Sulamäki, Kaivosalan tutkintotoimikunta
 • Kimmo Viitanen, Ulkomaankaupan tutkintotoimikunta

Kokoukset

Yhdistyksen sääntöjen mukaiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 18.3.2016 Paasitornissa ja syyskokous 11.11.2016 ravintola Vltavassa. Molemmissa kokouksissa oli läsnä noin 20 yhdistyksen jäsentä.
Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2016 aikana kaikkiaan 7 hallituksen kokousta.

Muu toiminta

OAJ:n Educa-risteilyllä 30–31.1.2016 oli mukana noin 10 yhdistyksen jäsentä.
AKOL:n järjestämässä Edunvalvontakoulutuksessa 12. -13.2.2016 Akava-talossa olivat mukana hallituksen jäsenistä Mika Hyyryläinen, Maarit Tourunen, Riitta Larne ja Elina Byckling.
AKOL:n järjestämällä opintomatkalla Berliiniin (22. – 26.5.2016) olivat mukana Elina Byckling, Anni Piikki, Aija-Leena Nurminen, Väinö Niskanen ja Tapio Tuominen.
AKOL:n järjestämä AktiivisetOPET-tilaisuus järjestettiin 7. – 9.10.2016 Turussa. Mukana olivat hallituksen jäsenistä Riitta Leistiö, Maarit Tourunen, Jori Huovinen, Riitta Larne ja Elina Byckling.
AKOL:n järjestämä ”Samassa veneessä – Vapaan sivistystyön opettajien toimintaympäristöt Uudellamaalla” –koulutuspäivä järjestettiin 13.12.2016 Akava-talossa. Riitta Larne ja Elina Byckling olivat mukana koulutuspäivän järjestelyissä. Koulutustilaisuudessa olivat hallituksen jäsenistä mukana myös Ulla Meskanen, Tapio Tuominen, Camilla Bergendahl ja Mia Porter.