Toimintakertomus 2017

Vuosi 2017 oli yhdistyksen 41. toimintavuosi. Vuoden 2017 lopussa yhdistyksessä oli 327 jäsentä. Vuoden aikana yhdistyksestä erosi tai eläköityi noin 30 jäsentä, mutta samaan aikaan saimme uusia jäseniä yli 50. Jäsenmäärässä tapahtui siis vuoden aikana pientä nousua.

Vuonna 2017 hallitus teki paljon töitä uudistaakseen työtapojaan ja toimintaansa uusiutuneen hallituksen myötä. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 lupasimme mm. seuraavia asioita, joista osa toteutui, osa taas ei:

 • Toteutimme toimintasuunnitelmaan kirjatun paikallisen tason uudistuksen, jonka mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja aloittivat säännölliset tapaamiset organisaatioidensa johdon kanssa. Näissä tapaamisissa oli mukana myös luottamusmies.
 • Lupasimme uudistaa erityisesti yhdistyksen vapaa-ajan toiminnan muotoja jäsenistön haluamaan suuntaan avaamalla jäsenistölle kohdistetun kyselylomakkeen www-sivuillemme yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Vastauksia tuli viime vuoden aikana alle 5, joten yhdistyksen jäsenten toivotaan aktivoituvan. Toiminnan kehittäminen ei ole yksin hallituksen asia, vaan tämä on yhteinen asia!
 • Tiedotusta lupasimme tehostaa lähettämällä jäsentiedotteen vähintään joka toinen kuukausi yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Tämä ei täysin toteutunut; tiedotteita toki vuoden aikana lähetimme, mutta luvattua vähemmän. Tiedotukseen liittyi myös toinen uudistus; toimintasuunnitelmassa antamamme lupauksen mukaisesti loimme yhdistyksen toiminnan kivijalaksi toiminnan vuosikellon, joka myös julkaistiin yhdistyksen www-sivuille.
 • Uudistimme myös PSAO:n hallituspaikkahaun. Avasimme ensimmäistä kertaa täysin avoimen hakuilmoituksen kaikille yhdistyksen jäsenille, painottaen kuitenkin yhdistyksen laajaa toimintakenttää (yhdistys edustaa kaikkiaan yli 20 eri oppilaitosta). Hallitus-haun kautta saimme kolme hakemusta ja kaksi uutta hallituksen jäsentä Stadin aikuisopistosta (aiemmin heiltä ei ole ollut edustusta hallituksessa, joten hallituksen oppilaitosedustus myös laajeni tämän myötä)
 • Tehostimme jäsenhankintaa järjestämällä vuoden aikana kolme kaffi-treffit tilaisuutta. Kaksi tilaisuuksista oli Amiedussa ja yksi Helsingin työväenopistossa. Amiedussa järjestettyihin tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan alle 15 henkilöä (suurin osa jäseniä), yhtään uutta jäsentä emme tilaisuuksista saaneet. Työväenopiston tilaisuus järjestettiin uusien opettajien perehdyttämistilaisuuden yhteydessä. Riitta Larne edusti yhdistystä kertomalla mm. yhdistystoiminnasta. Tilaisuudessa oli paikalla 38 henkilöä.
 • Yhdistys on jo usean vuoden ajan myöntänyt stipendejä joko jäsenistön ammatilliseen kehittymiseen tai OAJ:n alaisiin koulutuksiin / tapahtumiin. Vuoden 2017 talousarviossa stipendeihin ja lahjoihin varattiin 2000 euroa ja niitä käytettiin noin 2500 eurolla. Vuodelle 2018 summaa on kasvatettu 500 eurolla, mutta siten että koko summa kohdistuu stipendeihin.
 • Valtakunnallisella tasolla vuoden 2017 puhutuin asia oli ammatillisen koulutuksen reformi. Osa PSAO:n hallituksen jäsenistä osallistui AKOL:n järjestämään Edunvalvonta-koulutukseen, jossa käsiteltiin reformin vaikutuksia oppilaitosten toimintaan. PSAO olisi kustantanut myös muutaman jäsenen tähän koulutustilaisuuteen, mutta yksikään jäsen ei kiinnostunut koulutuksesta markkinoinnista huolimatta.
 • PSAO:n jäsenistä valtakunnallisen Aikuisopettajan Liitto (AKOL) ry:n hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Mika Hyyryläinen ja varajäseneksi Jori Huovinen kaudelle 2017-2019.

Vuonna 2017 jäsenmaksun suuruus oli 1,26 %. Se jakautui seuraavasti: OAJ 0,95 %, AKOL 0,20 % ja opettajayhdistys 0,11 %.

Hallitus 2017

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Elina Byckling (Amiedu) ja varapuheenjohtajana Riitta Larne (Helsingin suomenkielinen työväenopisto). Yhdistyksen sihteeri oli Riitta Leistiö (Amiedu), rahastonhoitaja Eeva-Liisa Ahokas (Amiedu) ja jäsensihteerinä sekä tiedottajana toimi Mika Hyyryläinen (Amiedu).

Jäsenet

Eeva-Liisa Ahokas
Jori Huovinen
Mika Hyyryläinen
Riitta Larne
Riitta Leistiö
Maarit Tourunen (erosi omasta pyynnöstään, ero hyväksyttiin 17.3.2017)
Tapio Tuominen
Elina Byckling, pj

Varajäsenet

Aija-Leena Nurminen (erosi omasta pyynnöstään, ero
hyväksyttiin 17.3.2017)
Heidi Yisrael
Ulla Meskanen
Mia Porter
Matti Sariola
Erja Raussi
Camilla Bergendahl

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n hallituksen jäsenten edustukset eri luottamustehtävissä
Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallituksen jäsenet edustavat niin aikuisopettajia kuin vapaan sivistystyön opettajia monissa luottamustehtävissä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Aikuisopettajien liitto (AKOL)

 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudella 1.6.2015 – 31.5.2018 Elina Byckling
 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudella 1.6.2017 – 31.5.2019 Mika Hyyryläinen
 • Hallituksen varajäsen kaudella 1.6.2015 – 31.5.2018 Riitta Larne
 • Hallituksen varajäsen kaudella 1.6.2017 – 31.5.2019 Jori Huovinen

OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä

 • Työryhmän varajäsenenä kaudella 2017 – 2018 Elina Byckling

OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) – hallituskausi 2016 – 2018

 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudella Elina Byckling
 • Hallituksen varajäsen kaudella Riitta Larne

OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys), ammatillisten opettajien jaosto, kausi 2016 – 2018

 • Jaoston varsinainen jäsen kaudella Elina Byckling
 • Jaoston varajäsen kaudella Mika Hyyryläinen

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO – hallituskausi 2016-2018

 • Hallituksen varsinainen jäsen Elina Byckling
 • Hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeudella erityisasiantuntijana vapaan sivistystyön osalta Riitta Larne

Tutkintotoimikunnat ja työelämätoimikunnat
Tutkintotoimikunnat ovat Opetushallituksen asettamia, työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia edustavia luottamuselimiä, joiden ensisijaisena tehtävänä on valvoa aikuisten näyttötutkintojen järjestämistä ja myöntää tutkintotodistukset.

Tutkintotoimikuntiin on kuulunut kaudella 1.8.2016–31.7.2018

 • Harri Ajomaa, Talonrakennusalan tutkintotoimikunta
 • Elina Byckling, Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta
 • Harri Fränti, Isännöinti- ja kiinteistönvälitysalojen tutkintotoimikunta
 • Timo Hakkarainen, Turvallisuusalan tutkintotoimikunta
 • Mika Hyyryläinen, Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkintotoimikunta
 • Tiina Hämäläinen, Välinehuollon ja hammastekniikan tutkintotoimikunta
 • Marjatta Karkkulainen, Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta
 • Emmy Kurjenpuu, Johtamisen tutkintotoimikunta
 • Maarit Rouhiala, Asiakirjahallinnan, sihteerintyön ja virastopalveluiden tutkintotoimikunta
 • Antti Sulamäki, Kaivosalan tutkintotoimikunta
 • Kimmo Viitanen, Ulkomaankaupan tutkintotoimikunta

Työelämätoimikuntiin valittiin joulukuussa 2017 kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

 • Elina Byckling, ICT-alan työelämätoimikunta
 • Timo Hakkarainen, Turvallisuus- ja tullialan työelämätoimikunta
 • Tiina Hämäläinen, Teknisten terveyspalvelujen ja lääkealan työelämätoimikunta
 • Janne Ilmonen, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunta
 • Emmy Kurjenpuu, Johtamisen ja isännöinnin työelämätoimikunta
 • Erja Raussi, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon työelämätoimikunta
 • Kimmo Viitanen, Liiketoiminnan EAT työelämätoimikunta

Kokoukset
Yhdistyksen sääntöjen mukaiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 17.3.2017 ravintola Mamma Rosassa ja syyskokous 17.11.2017 myös ravintola Mamma Rosassa. Molem-missa kokouksissa oli läsnä noin 20 yhdistyksen jäsentä hallituksen lisäksi.

Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2017 aikana kaikkiaan 8 hallituksen kokousta.

Muu toiminta
OAJ:n Educa-risteilyllä 28–29.1.2017 oli mukana 10 yhdistyksen jäsentä.

Elokuulle suunniteltu yhdistyksen järjestämä Mustion retki jouduttiin perumaan liian vähäisten ilmoittautumisten vuoksi.

AKOL:n järjestämässä Edunvalvontakoulutuksessa 10. -11.2.2017 Akava-talossa olivat mukana hallituksen jäsenistä Mika Hyyryläinen, Riitta Larne, Riitta Leistiö, Maarit Touru-nen, Jori Huovinen ja Elina Byckling. Lisäksi Amiedun luottamusmies Esa Kelo osallistui tilaisuuteen.

AKOL:n vuosikokouksessa huhtikuussa Savonlinnassa yhdistystä edustivat hallituksen jäsenistä: Riitta Larne, Eeva-Liisa Ahokas, Mika Hyyryläinen, Jori Huovinen ja Elina Byckling. Veimme vuosikokoukseen PSAO:n tervehdyksen ja kuluvan vuoden vuosikokousjärjestäjälle luovutettavan kiertopalkinnon (AKOL-perinne, jossa edellisvuoden järjestäjä muistaa vuosikokoustyöryhmää).

AKOL:n järjestämällä opintomatkalla Torinossa (4. – 9.11.2017) olivat mukana AKOL-hallituksen jäsenet Elina Byckling ja Mika Hyyryläinen. PSAO:n jäsenistä Eeva-Liisa Ahokas ja Saila Metsämuuronen osallistuivat matkalle anottuaan PSAO:n stipendirahastosta matkalle stipendin. Tämä on etu, jota jäsenistö voisi hyödyntää nykyistä enemmän!

AKOL:n järjestämä AktiivisetOPET-tilaisuus järjestettiin 6. – 8.10.2017 Rovaniemellä. Mukana olivat hallituksen jäsenistä Riitta Leistiö, Erja Raussi, Mika Hyyryläinen, Jori Huovinen, Eeva-Liisa Ahokas, Riitta Larne ja Elina Byckling.

OAJ:n järjestämä Aikuiskoulutusseminaari järjestettiin Pasilassa Akava-talossa 8. – 9.9. Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä aktiivista aikuiskoulutuksen parissa toimijaa ja yhdistysaktiivia. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaista tietoa reformista, koulutuspolitiikasta, kasvupalvelukoulutuksista ja elinikäisestä oppimisesta. PSAO:sta osallistuivat Elina Byckling, Riitta Leistiö ja Jori Huovinen.

OKKA-säätiö ja OAO järjestivät ammatilliset opettajapäivät Porvoossa, Haikon kartanossa 15.-16.9. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan yli 150 ammatillista opettajaa, AKOL:n ja PSAO:n hallituksen jäsen Mika Hyyryläinen osallistui yhdistyksen edustajana tilaisuuteen.

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ammatillinen jaos järjesti kaksi vapaan sivistystyön opettajille suunnattua koulutustilaisuutta; keväällä 4.5. ja syksyllä 13.12. Elina Byckling ja Riitta Larne olivat mukana järjestelyissä, PSAO:n hallituksen jäsenistä Elinan ja Riitan lisäksi tilaisuuksiin osallistuivat Ulla Meskanen, Camilla Bergendahl, Tapio Tuominen ja Mia Porter. Lisäksi paikalla oli useita jäseniä, mutta onnistuimme myös rekrytoimaan tilaisuuksista uusia jäseniä.