Toimintakertomus 2018

Vuosi 2018 oli yhdistyksen 42. toimintavuosi. Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessä oli 301 jäsentä. Vuoden aikana yhdistyksestä erosi tai eläköityi noin 30 jäsentä, Kun samaan aikaan saimme uusia jäseniä noin 20, niin jäsenmäärässä tapahtui pientä laskua.

Vuonna 2018 hallitus teki paljon töitä uudistaakseen työtapojaan ja toimintaansa uusiutuneen hallituksen myötä. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018 lupasimme mm. seuraavia asioita, joista osa toteutui, osa taas ei: 

 • Vuosi 2018 alkoi yllättävällä ja täysin ennakoimattomalla uutisella, kun Sivistan ja OAJ:n välisissä TES-neuvotteluissa ei päästy sopimukseen. Tästä syystä Sivistan alaisia oppilaitoksia (sekä oppilaitosmuotoisia että yksityisiä aikuiskoulutuskeskuksia) koskeva lakkovaroitus annettiin 18.2. PSAO:n lakko-organisaatio oli täysin toimintavalmis, kun sopu työehtosopimukseen löytyi valtakunnansovittelijan johdolla 2.3. (lakko olisi alkanut 5.3.). 
 • Valtakunnallisella tasolla viime vuoden suurimman haasteen toi ammatillisen koulutuksen reformi ja sen mukanaan tuomat muutokset. Reformin myötä monet koulutuksen järjestäjät sopeuttivat toimintaansa irtisanomalla aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä opettajia, näin myös pääkaupunkiseudulla. PSAO:n pyynnöstä Opettajien työttömyyskassa järjesti lomautuksiin liittyvän info-tilaisuuden Amiedussa 29.1. Infoon osallistui noin 60 yhdistyksen jäsentä. 
 • OAJ:ssa ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenten valitsema valtuusto. Valtuustovaalit käytiin maaliskuussa 2018. Yhdistyksemme varapuheenjohtaja Riitta Larne valittiin valtuustoon historiallisesti ensimmäisenä vapaan sivistystyön tuntiopettajana. PSAO tuki Riitan vaalityötä järjestämällä äänestyskaffeet Amiedun molemmissa toimipisteissä sekä arvonnan kaikkien äänestäneiden kesken. Arvoimme mm. 90 euron lahjakortin S-ryhmän toimipisteisiin sekä useita 2 kpl:n leffalippupaketteja. 
 • Lupasimme uudistaa erityisesti yhdistyksen vapaa-ajan toiminnan muotoja jäsenistön haluamaan suuntaan jäsenistön toiveiden mukaisesti. WWW-sivuilla olevan lomakkeen kautta tuli uusia ideoita vuoden aikana todella vähän, joten yhdistyksen hallitus toivoo jäsenten aktivoituvan. Toiminnan kehittäminen ei ole yksin hallituksen asia, vaan koko yhdistyksen yhteinen asia!
 • Olemme luvanneet lähettää jäsenistölle jäsentiedotteen vähintään 4 kertaa vuodessa. Tämä tavoite toteutui, mutta yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa voisi olla enemmänkin osallistujia. Nyt saamme maksimissaan noin 20 jäsentä mukaan.
 • Jatkoimme avointa hakua PSAO:n hallituspaikkojen osalta. Avasimme jälleen avoimen hallituspaikkahakuilmoituksen kaikille yhdistyksen jäsenille viime vuoden syksyllä. Hallitushaun kautta saimme kolme uutta jäsentä hallitukseen; kaksi Amidusta ja yhden Arbiksesta. 
 • Yhdistys on jo usean vuoden ajan myöntänyt stipendejä joko jäsenistön ammatilliseen kehittymiseen tai OAJ:n alaisiin koulutuksiin / tapahtumiin. Vuoden 2018 talousarviossa stipendeihin varattiin 2500 euroa, mutta kaikki stipendeihin varatut eurot jäivät hakematta. Vuodelle 2019 olemme varanneet stipendeihin 2000 euroa. 
 • PSAO:n jäsenistä valtakunnallisen Aikuisopettajan Liitto (AKOL) ry:n hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Elina Byckling ja varajäseneksi Riitta Larne kaudelle 2018-2021.

Vuonna 2018 jäsenmaksun suuruus oli 1,26 %. 

Se jakautuu seuraavasti: OAJ 0,95 %, AKOL 0,20 % ja opettajayhdistys 0,11 %.

Hallitus 2018

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Elina Byckling (Amiedu) ja varapuheenjohtajana Riitta Larne (Helsingin suomenkielinen työväenopisto). Yhdistyksen sihteeri oli Riitta Leistiö (Amiedu), rahastonhoitaja Eeva-Liisa Ahokas (Amiedu) ja jäsensihteerinä sekä tiedottajana toimi Mika Hyyryläinen (Amiedu).

Jäsenet Varajäsenet
Jori Huovinen Eeva-Liisa Ahokas
Mika Hyyryläinen Camilla Bergendahl
Riitta Larne Marjatta Karkkulainen
Riitta Leistiö Ulla Meskanen
Mia Raitanen Mia Porter
Erja Raussi, erosi omasta pyynnöstään 9.3. Matti Sariola
Tapio Tuominen Heidi Yisrael
Elina Byckling, pj  

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajat ry:n hallituksen jäsenten edustukset eri luottamustehtävissä

Pääkaupunkiseudun aikuisopettajien hallituksen jäsenet edustavat niin aikuisopettajia kuin vapaan sivistystyön opettajia monissa luottamustehtävissä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Valtuusto 2018-2021

 • Riitta Larne

Aikuisopettajien liitto (AKOL)

 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudella 1.6.2015 – 31.5.2018 Elina Byckling
 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudelle 1.6.2018 – 31.5.2021 Elina Byckling
 • Hallituksen varsinainen jäsen kaudella 1.6.2017 – 31.5.2019 Mika Hyyryläinen
 • Hallituksen varajäsen kaudella 1.6.2015 – 31.5.2018 Riitta Larne
 • Hallituksen varajäsen kaudelle 1.6.2018 – 31.5.2021 Riitta Larne
 • Hallituksen varajäsen kaudella 1.6.2017 – 31.5.2019 Jori Huovinen

OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä

 • Työryhmän varsinainen jäsen kaudella 2018 – 2019 Riitta Larne
 • Työryhmän varajäsenenä kaudella 2018 – 2019 Elina Byckling

OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys) – hallituskausi 2017 – 2018

 • Hallituksen varsinainen jäsen Elina Byckling
 • Hallituksen varajäsen Riitta Larne

OAJ Pääkaupunkiseutu (alueyhdistys), ammatillisten opettajien jaosto, kausi 2017 – 2018

 • Jaoston varsinainen jäsen Elina Byckling
 • Jaoston varajäsen Mika Hyyryläinen

OAJ:n ammatilliset opettajat OAO

 • Hallituksen varsinainen jäsen Elina Byckling (31.7.2018 saakka)
 • Hallituksen varajäsen Elina Byckling 1.8.2018 – 31.7.2020
 • Hallituksen kokouksissa läsnäolo-oikeudella erityisasiantuntijana vapaan sivistystyön osalta Riitta Larne 1.8.2018 – 31.7.2020

Kokoukset

Yhdistyksen sääntöjen mukaiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 6.4. Original Sokos Hotel Presidentissä ja syyskokous 30.11. ravintola Lasipalatsissa. Molemmissa kokouksissa oli läsnä noin 20 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2018 aikana kaikkiaan 8 hallituksen kokousta. 

Muu toiminta

OAJ:n Educa-risteilyllä 27–28.1. oli mukana 12 yhdistyksen jäsentä. 

AKOL:n järjestämässä Edunvalvontakoulutuksessa 9. -10.2. Akava-talossa olivat mukana hallituksen jäsenistä Riitta Larne, Riitta Leistiö, Jori Huovinen, Marjatta Karkkulainen ja Elina Byckling. Lisäksi AKOL kustansi yhden vapaan sivistystyön jäsenen tähän koulutukseen mukaan. PSAO olisi kustantanut enemmänkin jäseniä tähän koulutukseen, mutta emme saaneet yhtään ilmoittautumista. 

AKOL:n vuosikokouksessa huhtikuussa Lahdessa yhdistystä edustivat hallituksen jäsenistä: Eeva-Liisa Ahokas, Marjatta Karkkulainen, Riitta Larne, Jori Huovinen ja Elina Byckling. Lisäksi PSAO kustansi yhden jäsenen mukaan vuosikokoukseen. 

OAJ:n valtuustoon valitusta Riitta Larneesta tehtiin huhtikuussa juttu Opettaja-lehteen otsikolla ” Luotettu: Päivät ay-hommia, illat opetusta. Käsityönopettaja Riitta Larne Helsingin työväenopistosta edistää seuraavan nelivuotiskauden tuntiopettajien asiaa OAJ:n valtuustossa”. Jutun voit lukea Opettaja-lehdestä.

Vapaan sivistystyön opettajien asema on ollut OAJ:n valtuustossa näyttävästi esillä; kiitos Riitta Larneen. Hänen pitämänsä valtuustoponsi aiheesta ”tuntiopettajan aseman parantaminen” on nähtävissä Facebookin kautta (ei vaadi kirjautumista). 

Yhdistys järjesti kulttuurimatkan Tampereelle CATS-musikaaliin (13.4.). Musikaalia oli katsomassa 12 yhdistyksen jäsentä. 

Yhdistys järjesti kulttuuritapahtuman 20.4. Lauri ja Lasse Reitzin säätiön taidemuseoon Helsingissä. Paikalle saapui reilut 20 innokasta yhdistyksen jäsentä. 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ammatillinen jaos järjesti vapaan sivistystyön opettajille suunnattua koulutustilaisuuden keväällä 2018 (15.5.). Elina Byckling ja Riitta Larne olivat mukana järjestelyissä, PSAO:n hallituksen jäsenistä Elinan ja Riitan lisäksi tilaisuuksiin osallistuivat Ulla Meskanen, Camilla Bergendahl, Tapio Tuominen ja Mia Porter. 

PSAO järjesti vapaamuotoisen matkan Pietariin 17. – 19.8. Matkalla oli mukana 9 aktiivista yhdistyksen jäsentä.

Kokoukset

Yhdistyksen sääntöjen mukaiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 6.4. Original Sokos Hotel Presidentissä ja syyskokous 30.11. ravintola Lasipalatsissa. Molemmissa kokouksissa oli läsnä noin 20 yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen hallituksella oli vuoden 2018 aikana kaikkiaan 8 hallituksen kokousta. 

Muu toiminta

OAJ:n Educa-risteilyllä 27–28.1. oli mukana 12 yhdistyksen jäsentä. 

AKOL:n järjestämässä Edunvalvontakoulutuksessa 9. -10.2. Akava-talossa olivat mukana hallituksen jäsenistä Riitta Larne, Riitta Leistiö, Jori Huovinen, Marjatta Karkkulainen ja Elina Byckling. Lisäksi AKOL kustansi yhden vapaan sivistystyön jäsenen tähän koulutukseen mukaan. PSAO olisi kustantanut enemmänkin jäseniä tähän koulutukseen, mutta emme saaneet yhtään ilmoittautumista. 

AKOL:n vuosikokouksessa huhtikuussa Lahdessa yhdistystä edustivat hallituksen jäsenistä: Eeva-Liisa Ahokas, Marjatta Karkkulainen, Riitta Larne, Jori Huovinen ja Elina Byckling. Lisäksi PSAO kustansi yhden jäsenen mukaan vuosikokoukseen. 

OAJ:n valtuustoon valitusta Riitta Larneesta tehtiin huhtikuussa juttu Opettaja-lehteen otsikolla ” Luotettu: Päivät ay-hommia, illat opetusta. Käsityönopettaja Riitta Larne Helsingin työväenopistosta edistää seuraavan nelivuotiskauden tuntiopettajien asiaa OAJ:n valtuustossa”. Jutun voit lukea Opettaja-lehdestä.

Vapaan sivistystyön opettajien asema on ollut OAJ:n valtuustossa näyttävästi esillä; kiitos Riitta Larneen. Hänen pitämänsä valtuustoponsi aiheesta ”tuntiopettajan aseman parantaminen” on nähtävissä Facebookin kautta (ei vaadi kirjautumista). 

Yhdistys järjesti kulttuurimatkan Tampereelle CATS-musikaaliin (13.4.). Musikaalia oli katsomassa 12 yhdistyksen jäsentä. 

Yhdistys järjesti kulttuuritapahtuman 20.4. Lauri ja Lasse Reitzin säätiön taidemuseoon Helsingissä. Paikalle saapui reilut 20 innokasta yhdistyksen jäsentä. 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen ammatillinen jaos järjesti vapaan sivistystyön opettajille suunnattua koulutustilaisuuden keväällä 2018 (15.5.). Elina Byckling ja Riitta Larne olivat mukana järjestelyissä, PSAO:n hallituksen jäsenistä Elinan ja Riitan lisäksi tilaisuuksiin osallistuivat Ulla Meskanen, Camilla Bergendahl, Tapio Tuominen ja Mia Porter. 

PSAO järjesti vapaamuotoisen matkan Pietariin 17. – 19.8. Matkalla oli mukana 9 aktiivista yhdistyksen jäsentä.

OAJ:n järjestämä Aikuiskoulutusseminaari järjestettiin Pasilassa Akava-talossa 7. – 8.9. Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä aktiivista aikuiskoulutuksen parissa toimijaa ja yhdistysaktiivia. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaista tietoa reformista, koulutuspolitiikasta, kasvupalvelukoulutuksista ja elinikäisestä oppimisesta. PSAO:sta osallistui Jori Huovinen.

AKOL:n järjestämällä opintomatkalla Sloveniassa (12. – 15.9.) olivat mukana AKOL-hallituksen varsinaiset jäsenet Elina Byckling ja Mika Hyyryläinen. Lisäksi Riitta Larne osallistui matkalle saatuaan stipendin Okka-AKOL stipendirahastosta.

PSAO järjesti ensimmäistä kertaa perhetapahtuman. Tapahtuma järjestettiin Suomen luontokeskuksen maisemissa Nuuksiossa 16.9. Tapahtuma oli onnistunut ja selvästi kiinnosti jäseniämme, sillä tapahtumaan osallistui reilut 20 yhdistyksen jäsentä tai heidän perheenjäseniään.

AKOL:n järjestämä AktiivisetOPET-tilaisuus järjestettiin 5. – 7.10. Tampereella. Mukana olivat hallituksen jäsenistä Riitta Leistiö, Jori Huovinen, Marjatta Karkkulainen, Mika Hyyryläinen ja Elina Byckling. Lisäksi saimme jäsenistöstä mukaan 4 aktiivista jäsentä. 

PSAO:n kautta oli mahdollista päästä joululomien alla KHL-jääkiekko-otteluun Hartwall-areenaan. Ottelupäivä oli 20.12. ja innokkaita lätkäfaneja oli paikalla 12.

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset järjestettiin seuraavasti:

 • Kevätkokous 6.4. Sokos Hotel Presidentissä, paikalla 18 jäsentä.
 • Syyskokous 30.11. Lasipalatsissa, paikalla 22 jäsentä.